Oneplanetcrowd 2015

Update: Crowdfunding succesvol

19 augustus 2015 - Dankjewel voor je investering in Natural Bulbs. Goed nieuws: het project heeft succesvol het doelbedrag gerealiseerd!

Geweldig wat een vliegende start van ons succesvolle project, hartelijk dank voor alle bijdragen!

We zijn alvast gestart met de voorbereidingen voor een sterke nieuwe Duitse webshop, inkoop van extra biobollen en de nieuwe marktbenadering. Dankzij deze inspanningen hebben wij nu al toezeggingen voor plaatsing in diverse Tuintijdschriften en Lifestyle magazines en zelfs TV uitzendingen.

Scholen krijgen gratis biobollen

Indien je voorverkoop hebt gekozen, ontvang jij je biobollen rond half tot eind september. En bovendien krijgen 4 scholen een pakket gratis biobollen om dit najaar met kinderen te planten.

Laat Natural Bulbs Bloeien

Biologische bloembollen zijn al vroeg in het voorjaar goed voor de bijen en dat blije lentegevoel. Samen met jou willen wij de teelt zo duurzaam mogelijk maken en laten graag Natural Bulbs bloeien door heel Europa. Om echt het verschil te maken gaan we met jouw support in Duitsland nog dit jaar de groei naar 1 miljoen natuurlijke bloembollen maken. 

Als wij goed zorgen voor de bodem, zorgt de bodem goed voor ons

In de traditionele intensieve bollenteelt wordt nog veel met bestrijdingsmiddelen en kunstmest gewerkt. Gevolg: bijensterfte, gezondheidsklachten bij mensen en een bodem die steeds verder uitgeput raakt (wat weer de kans op ziektes en plagen vergroot). Bijzonder jammer. Juist omdat er wel degelijk goede alternatieven bestaan. Een aantal kwekers werkt al met duurzame teelt methodes met als uitgangspunt een gezonde bodem. De 'Natural Bulbs' zijn sterker omdat we ze in de teelt langzamer laten groeien en daardoor beter bestand zijn tegen ziektes. Want als wij goed zorgen voor de bodem, zorgt de bodem goed voor ons. En voor de generaties na ons….