6 weetjes over biologische bloembollen

6 weetjes over biologische bloembollen

Biologische bloembollen zijn puur natuur en worden op natuurlijke wijze geteeld. Samenwerken met de natuur in plaats van tegen de natuur!

  1. Wist je dat bij het kweken van biobloembollen geen pesticiden gebruikt worden? De ongewenste insecten worden op natuurlijke wijze afgeleid en bestreden. Uit een recent onderzoek is duidelijk geworden dat in conventionele bloembollen 2-20 residuen van bestrijdingsmiddelen nog in de bollen zitten. Ze vonden ook middelen die in de EU niet toegestaan zijn. Lees het onderzoek hier.
  2. Wist je dat er alleen natuurlijke mest gebruikt wordt bij de bioteelt? Onze biobollenkwekers gebruiken uitsluitend biologische bemesting uit bijvoorbeeld het natuurgebied ‘het Zwanenwater’. De bodem wordt ook verrijkt door wisselteelt met groenbemesters. Deze verrijken de bodem en maken hem vruchtbaarder.
  3. Wist je dat de grond van onze biotelers een rijk bodemleven heeft? Door biologisch te telen en niet (kerend) te ploegen is het bodemleven op de akkers van onze biotelers heel rijk aan wormen, bacteriën, schimmels, en natuurlijke organismen. De bodem is rijk en voedzaam en dus weerbaar, waardoor geen chemische meststoffen nodig zijn. Bovendien slaat een rijke bodem meer CO2 op.
  4. Wist je dat de bijen heel blij zijn met vroegbloeiers zoals krokussen? Krokussen, Scilla en nog ander vroegbloeiende bollen behoren tot de eerste voedselbronnen van bijen en hommels in de vroege lente. Als je ze biologische bloembollen geeft, weet je ook zeker dat ze schoon en gezond eten krijgen.
    Biologische bloembollen zijn gelukkig vrij van neonicotinoïden! (neonicotinoïden wil je echt niet op je bloem of bol, want die zijn schadelijk voor insecten doordat ze de prikkelgeleiding tussen de zenuwcellen in de hersenen zo verstoren dat de insecten sterven)
  5. Wist je dat maar 1% van de bloembollen teelt biologisch is!! Het zou mooi zijn als meer boeren de overstap naar biologische teelt maken.
  6. Wist je dat de teelt van biologische bloembollen minder intensief is? De oogst is kleiner omdat er naast de bollen ook groenbemesters en bloeiende akkerranden zijn. Daardoor is de oogst kleiner dan bij gangbare bollenvelden. Dit maakt dat biologische bloembollen duurder zijn.

Wel help je de natuur om gezond te zijn, de biologische teelt zorgt voor een gezonde, weerbare bodem, met ruime voeding voor insecten en vogels.

Geniet van je biologische bloembollen!

Bijen en hommels